GDPR

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Vestra. în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, fiind exacte, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derulării relațiilor contractuale dintre dvs. și societatea noastră precum și după încheierea acestora, în măsura în care prelucrarea în continuare a datelor este necesară pentru respectarea prevederilor legale în vigoare.

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de Vestra. sunt următoarele:

  • Adresă de e-mail, nume și prenume, număr de telefon, data nașterii, adresă destinatar,
  • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Vestra pentru:
    • Analiza eligibilității aplicantului
    • Analize și studii de marketing
    • Informare cu privire la derularea, finalizarea și post finalizarea evenimentului
    • Vestra în calitate de operator de date cu caracter personal, va lua măsuri organizatorice, administrative și tehnice pentru respectarea Regulamentului 2016/679 precum și pentru protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.